Support Chat

REGULAMIN PROMOCJI

„1 + 1”§ 1. Promocja

1. Promocja pod nazwą „1 + 1” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez

B2B Wrzesinski Patryk Sanok, 36-500 Ul. Cegielniana 16/18 NIP: 6871966281  (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod

adresem www.didierlab.pl (dalej jako: Sklep).

2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin

Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności

dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają

postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem:

https://didierlab.pl/regulamin-3 (dalej jako: Regulamin Sklepu).

3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów detalicznych (dalej jako: Kupujący),

dokonujących w Sklepie zakupu co najmniej jednego produktu  z listy stanowiącej

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako:Produkty).§ 2. Czas trwania Promocji

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 11.09.2018 2018 r. do dnia  30.09.2018 r.§ 3. Zasady Promocji

1. Kupujący, który w czasie trwania Promocji złoży w Sklepie zamówienie na co najmniej 1 (jeden) Produkt, otrzyma możliwość zamówienia

- w ramach realizacji danej transakcji -Produkt z listy wyszczególnionej na spodzie niniejszego Regulaminu (dalej jako: Produkt Promocyjny), za cenę jednostkową

wynoszącą 0 zł (słownie: 0 zł) brutto. W przypadku zamówienia wielokrotności liczby produktów, o której mowa w zdaniu powyżej, Kupujący otrzyma możliwość zamówienia

odpowiednio większej ilości Produktów Promocyjnych, przy czym liczba Produktów

Promocyjnych - w ramach jednej transakcji - nie może przekroczyć 2 sztuk.

2. Produkt Promocyjny nabyty przez Kupującego - zgodnie z ust 1. powyżej - zostanie mu

dostarczony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, łącznie z pozostałymi produktami

nabytymi przez tego Kupującego w ramach danej transakcji.

3. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływem czasu, o którym

mowa § 2 powyżej w przypadku wyczerpania się Produktów Promocyjnych u Organizatora, lub bez podania przyczyny.

4. Promocja nie może być łączona z innymi prowadzonymi przez Organizatora promocjami.§ 4. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres Organizatora: B2B Wrzesinski Patryk Sanok, 36-500 Ul. Cegielniana 16/18 lub na adres e-mail: biuro@didierlab.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://didierlab.pl/regulamin-promocji-11-22

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres Organizatora: B2B Wrzesinski Patryk Sanok, 36-500 Ul. Cegielniana 16/18 lub na adres e-mail:  biuro@didierlab.pl

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.LISTA PRODUKTÓW

Produkt podstawowy:

 • Lakier hybrydowy Studios Didier - constellation, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - meet me, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - brazilian, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - vibrant smile, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - soul spirit, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - wild moss, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - mon chéri, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - let's do it!, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - bite me, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - coat azure, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - follow me, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - together, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - ecstasy, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - 5th avenue, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - camouflage me, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - too hot, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - futuresque, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - creme de la creme, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - dark veils, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - beyond..., 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - she's perfect, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - milky way, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - sparkle, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - new icon, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - aperitif, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - transformation, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - Miami heat, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - forever yummy, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - bora bora, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - lost in Paris, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - future, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - carry on, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - dark diamonds, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - mystery, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - powder my nose, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - dress code, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - coming together, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - blanc, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - Oh.My.Goodness, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - kiss me!, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - cascade cool, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - lolipop, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - bordeaux, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier -update yourself , 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - never stop, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - being crazy, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - to cute!, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - tropix, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - fall in love, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - salty skin, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - distinct, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - cosmic girl, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - vision, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - wild fire, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - beach blue, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - french riviera, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - naive, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - need a vacation, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - miss robot, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - on the top, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - grande dame!, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - The palm french", 8 ml"
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - keep smiling:), 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - diamond duts, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - universe, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - iced cappucino, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - check-in, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - did, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - iconiq, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - my chance, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - natural girl, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - on top, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - reimagine, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - soft power, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - studio white, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - say yes, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - zoom, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - crazy disco, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - glam, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - Like tottly, 8 ml
 • Lakier hybrydowy Studios Didier - ultra violet, 8 ml

Darmowy produkt w ramach zestawu:

 • Top do lakierów hybrydowych no wipe, Studios, 8 ml
 • Baza do lakierów hybrydowych Studios Didier