1- ORGANIZATOR KONKURSU-

Organizatorem konkursu Didier Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-424 przy Aleji Prymasa Tysiąclecia 76C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583616, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010520265 i numerem statystycznym REGON: 363004637, reprezentowany przez Panią Dzeiranę Liubyte – Prezesa Zarządu


2- WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnej marki Didier Lab Sp. z o.o jak i osoby nie znające marki.

Szkolenie i udział w konkursie jest przeznaczony do każdej osoby pracującej lub też zainteresowanej branżą kosmetyczną. 


3- ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

Przedmiotem konkursu jest udziału w szkoleniu oraz polecenie go swoim znajomym. Szkolenie jest darmowe organizowane przez Didier Lab wraz z mistrzynią świata NAILPRO Cup Finale Victoriią Kłopotową - szkoleniowcem z 25-letnim doświadczeniem szkoleniowym w branży manicure. 

Osoba fizyczna biorąca udział w konkursie ma prawo do uzyskania linku polecającego, który daje jej możliwość pozyskiwania punktów za każdą zaproszoną osobę która zapisze się na szkolenie z linku polecającego oraz wzięcie udziału w konkursie i dostęp do publicznych danych o pozycjach 1-20 w rankingu osób polecających. Informacje te w pełni będą dostępne do dnia szkolenia 22 marca. 

W celu wygenerowania linku polecającego, należy zapisać się na szkolenie na stronie https://didierlab.pl/pages/szkolenie-didierlab a następnie skopiować wygenerowany link polecający z automatycznie przekierowanej strony https://didierlab.pl/pages/dziekujemy


***NAGRODY GWARANTOWANE


1- BON na kwotę 10 zł za polecenie 1 znajomego do wykorzystania bez kwoty minimalnej za zakup w oficjalnym sklepie. 


2- BON na kwotę 50 zł za polecenie 3 znajomych do wykorzystania przy zakupach powyżej 120 zł w oficjalnym sklepie. 


3- BON na kwotę 100 zł za polecenie 5 znajomych do wykorzystania przy zakupach powyżej 270 zł w oficjalnym sklepie. 


***NAGRODY DODATKOWE


Każdy z uczestników szkolenia ma szansę dodatkowo zawalczyć o jedno z 10 miejsc w rankingu jak największej ilości zaproszonych i zarejestrowanych uczestników. 


1- 

I MIEJSCE- BON zakupowy na kwotę 1000 zł do wykorzystania bez kwoty minimalnej za zakup w oficjalnym sklepie. 

II MIEJSCE- BON zakupowy na kwotę 400 zł do wykorzystania bez kwoty minimalnej za zakup w oficjalnym sklepie. 

III MIEJSCE- BON zakupowy na kwotę 200 zł do wykorzystania bez kwoty minimalnej za zakup w oficjalnym sklepie. 

IV-X MIEJSCE- BON zakupowy na kwotę 50 zł do wykorzystania bez kwoty minimalnej za zakup w oficjalnym sklepie.


4- DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu przekazania informacji o wygraniu nagrody i ich zasadach). Zapisując się do udziału w szkoleniu uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniem oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz poprzez wiadomości sms.


5- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.