Zwrot towaru:

W ciągu 14 dni od otrzymania produktu zwracamy i wymieniamy produkty w oryginalnym opakowaniu, dzięki czemu widać, że produkt nie był otwierany i używany. Przy zwrocie lub wymianie produktu opakowanie tego typu nie może zostać uszkodzone, a produkt wraz z opakowaniem nie może utracić swojego wyglądu handlowego.

  •      Produktu nie można używać ani otwierać.
  •      Klient pokrywa koszty zwrotu/wysyłki.
  •      Przy zwrocie towaru konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu towaru.

Po otrzymaniu wadliwego produktu Klient ma obowiązek w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych skontaktować się ze sprzedawcą i uzgodnić warunki wymiany lub zwrotu.

W tym przypadku:

  •      Produkt i opakowanie muszą być kompletne.
  •      Sprzedawca pokrywa koszty zwrotu/wysyłki.
  •      Przy zwrocie towaru konieczne jest okazanie dokumentu zakupu oraz zdjęcia lub filmu przedstawiającego wadliwy produkt.

Warunki zwrotu:

     Kupujący, który nie jest zadowolony z otrzymanego Produktu, ma możliwość poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, korzystając z adresu mailowego udostępnionego w Sklepie Internetowym obsluga@didierlab.pl , załączając zdjęcie lub film przedstawiający wadę produktu.
     Kupujący odsyłając Towar o nieodpowiedniej jakości, powinien zachować wygląd handlowy Produktu, zwrócić go w oryginalnym opakowaniu oraz nie uszkodzić Produktu ani go nie używać.
     Kupujący może zwrócić wadliwy produkt w terminie 14 dni od jego otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty wysyłki. Towar należy opakować w taki sposób, aby jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
     Zwracając towar, Kupujący ma obowiązek przedstawić fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup, który otrzymał przy odbiorze Towaru.
     Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru zwróconego od Kupującego, jeżeli stwierdzi, że był on używany zgodnie z przeznaczeniem, został uszkodzony przez samego Kupującego lub nie spełnia innych warunków zwrotu towaru.
     Sprzedawca wymienia towar o nieodpowiedniej jakości na towar o odpowiedniej jakości.
     W przypadku braku identycznych Towarów, zapłacona za Towar kwota zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu Towaru.